Dreptul de retragere

Politica de anulare

Aveți dreptul de a anula prezentul contract în termen de paisprezece zile, fără a da niciun motiv. Perioada de revocare este de paisprezece zile de la data la care dumneavoastră sau o terță parte desemnată de dumneavoastră, care nu este transportatorul, a intrat sau a intrat în posesia ultimelor bunuri.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne trimiteți (STYX-East OOD, bul. Alexander Batenberg 220A, 6100 Kasanlak, Bulgaria, office@styx-cosmetics.com, telefon: +359 (0) 890 177 112), prin intermediul unei declarații clare (de exemplu, o scrisoare sau un e-mail trimis prin poștă) cu privire la decizia dumneavoastră de a revoca acest contract. În acest scop, puteți utiliza modelul de formular de retragere anexat, care nu este însă obligatoriu.

Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți notificarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea termenului de retragere.

Anularea dreptului de retragere

În cazul bunurilor care sunt livrate sigilate și care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dreptul de anulare (dreptul de retragere) nu se aplică în cazul în care bunurile au fost desigilate după livrare (de exemplu, cremele deschise).

Consecințele revocării

În cazul în care vă retrageți din prezentul contract, trebuie să vă rambursăm toate plățile pe care le-am primit de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că ați ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard oferită de noi), fără întârziere și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care am primit notificarea retragerii dumneavoastră din prezentul contract. Pentru această rambursare, vom folosi aceleași mijloace de plată pe care le-ați folosit pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod expres cu dumneavoastră; în niciun caz nu veți fi taxat pentru această rambursare. Putem refuza rambursarea până când primim bunurile înapoi sau până când ne furnizați dovada că ați returnat bunurile, în funcție de care dintre acestea este mai devreme.

Trebuie să ne returnați sau să ne predați bunurile fără întârziere și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care ne-ați notificat anularea acestui contract. Termenul este respectat dacă trimiteți bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile. Dumneavoastră suportați costurile directe de returnare a bunurilor. Trebuie să plătiți pentru orice pierdere de valoare a bunurilor numai dacă această pierdere de valoare se datorează unei manipulări a bunurilor care nu este necesară pentru verificarea stării, proprietăților și funcționării bunurilor.

Model de formular de anulare

(Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați și să returnați acest formular).

– Către STYX-East OOD, bul. Alexander Batenberg 220A, 6100 Kasanlak, Bulgaria, office@styx-cosmetics.com, Telefon: +359 (0) 890 177 112
– Prin prezenta, eu/noi (*) reziliez/reziliem contractul încheiat de mine/noi (*) pentru achiziționarea următoarelor bunuri (*)/prestarea următorului serviciu (*)
– Comandat la (*)/primit la (*)
– Numele consumatorului (consumatorilor)
– Adresa consumatorului (consumatorilor)
– Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul comunicării pe suport de hârtie)
– Data (datele)

(*) A se șterge dacă nu se aplică.