Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników tej strony internetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, o charakterze, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony internetowej STYX-East OOD, bul. Aleksander Batenberg 220 A, 6100 Kazanlak, Bułgaria office@styx-cosmetics.com.

Operator strony internetowej bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych i postępuje z nimi w sposób poufny i zgodny z przepisami prawa.

Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie zawsze może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Dane dostępowe

Operator witryny lub dostawca strony gromadzi dane dotyczące dostępu do strony i zapisuje je w postaci “plików dziennika serwera”. W ten sposób rejestrowane są następujące dane:

– Odwiedzona strona internetowa
– Czas w momencie uzyskania dostępu
– Ilość wysłanych danych w bajtach
– Źródło/odnośnik, z którego uzyskano dostęp do strony
– Używana przeglądarka
– Używany system operacyjny
– Używany adres IP

Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej oraz do ulepszania witryny. Operator witryny zastrzega sobie jednak prawo do wstecznego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na nielegalne użycie. Dane są gromadzone, przetwarzane, oceniane i przechowywane na podstawie przetwarzania transakcji prawnych, na podstawie wymogów prawnych lub na podstawie zgody.

Cookies

Ta strona używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym. Przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Wykorzystanie plików cookie zwiększa przyjazność dla użytkownika i bezpieczeństwo tej witryny.

Obecne przeglądarki oferują możliwość ustawienia braku akceptacji plików cookie. Uwaga: Nie ma gwarancji, że po wprowadzeniu odpowiednich ustawień użytkownik będzie miał nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji tej witryny.

Postępowanie z danymi osobowymi

Operator witryny gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik wyrazi zgodę na gromadzenie takich danych.

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które można wykorzystać do zidentyfikowania użytkownika i które mogą być powiązane z użytkownikiem – na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Konto użytkownika

Aby móc składać zamówienia za pośrednictwem tej oferty, każdy klient musi założyć chronione hasłem konto klienta. Konto to zawiera przegląd złożonych zamówień i aktywnych procesów zamówień. Jeśli opuścisz sklep internetowy jako klient, zostaniesz automatycznie wylogowany.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że zostało ono spowodowane przez samego operatora.

Proces zamawiania

Przechowywane są wszystkie dane wprowadzone przez klientów w trakcie transakcji zamówienia. Obejmuje to:

– Nazwisko, imię,
– adres,
– dane dotyczące płatności,
– adres e-mail

Dane, które są absolutnie niezbędne do realizacji dostawy lub zamówienia, będą przekazywane zewnętrznym usługodawcom. Gdy tylko przechowywanie danych osobowych przestanie być konieczne lub wymagane przez prawo, zostaną one usunięte.

Postępowanie z danymi kontaktowymi

Jeśli użytkownik skontaktuje się z operatorem witryny, korzystając z podanych opcji kontaktu, jego dane zostaną zapisane w celu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody użytkownika.

Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

Facebook

Niniejsza strona internetowa korzysta z wtyczki społecznościowej Facebook Social Plugin, która jest obsługiwana przez firmę Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Integracje można rozpoznać po logo Facebooka lub słowach “Lubię to”, “Lubię to”, “Udostępnij” w kolorach Facebooka (niebieskim i białym). Informacje o wszystkich wtyczkach do Facebooka można znaleźć w poniższym łączu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerami Facebooka. Operator strony nie ma wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przesyła na serwery firmy Facebook Inc. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084.

Wtyczka informuje firmę Facebook Inc. o tym, że użytkownik odwiedził tę stronę internetową. Istnieje możliwość, że adres IP użytkownika zostanie zapisany. Jeśli podczas wizyty na tej stronie użytkownik zaloguje się do swojego konta na Facebooku, powyższe informacje zostaną z nim powiązane.

Jeśli użytkownik korzysta z funkcji wtyczki – np. udostępnia lub “lubi” post – odpowiednie informacje są również przekazywane do firmy Facebook Inc. eśli chcesz zapobiec użyciu Facebooka. Inc. łącząc te dane z kontem na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka przed wejściem na tę stronę.

WhatsApp

Ponadto niniejsza witryna korzysta z przycisków komunikatora internetowego WhatsApp. Ich operatorem jest firma WhatsApp Inc. Na obszarze europejskim odpowiedzialna jest firma WhatsAPP Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

WhatsApp przetwarza również dane w USA, w przypadku których, według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Obecnie WhatsApp stosuje standardowe klauzule umowne jako podstawę do przekazywania danych do krajów trzecich.

Informacje na temat przekazywania danych przez WhatsApp, które są zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi, można znaleźć pod adresem https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum-20210927. Informacje na temat ogólnego przetwarzania danych przez WhatsApp można znaleźć pod adresem https://www.whatsapp.com/privacy.

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek serwisu YouTube, którego operatorem jest firma Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twoich zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de&gl=de.

Mapy Google

Ta witryna korzysta z komponentu “Google Maps” firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej “Google”. Przy każdym wywołaniu komponentu “Mapy Google” firma Google ustawia plik cookie w celu przetworzenia ustawień i danych użytkownika podczas wyświetlania strony, na której zintegrowany jest komponent “Mapy Google”. Z reguły ten plik cookie nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po pewnym czasie, chyba że wcześniej użytkownik usunie go ręcznie.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych, może dezaktywować usługę “Mapy Google” i w ten sposób zapobiec przekazywaniu danych do Google. Aby to zrobić, należy wyłączyć w przeglądarce funkcję Java Script. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z “Map Google” lub będzie to możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z “Map Google” oraz informacje uzyskane za pośrednictwem “Map Google” podlegają Warunkom korzystania z usług Google (http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html) oraz dodatkowym warunkom korzystania z “Map Google” (https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html).

Instagram

Nasza strona internetowa korzysta również z tzw. wtyczek społecznościowych (“wtyczki”) firmy Instagram, która jest obsługiwana przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”).

Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, na przykład w postaci “kamery Instagrama”.

Gdy wywołujesz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagramu. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Instagram bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Instagram otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Instagramie lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Instagramie.

Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio na serwer Instagramu w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, Instagram może bezpośrednio przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do Twojego konta na Instagramie. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład kliknięcia przycisku “Instagram”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio na serwer Instagramu i tam przechowywane.

Informacje te są również publikowane na Twoim koncie na Instagramie i wyświetlane tam Twoim kontaktom.

Jeśli nie chcesz, aby Instagram bezpośrednio przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego konta na Instagramie, musisz wylogować się z Instagrama przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

Pinterest

Nasza strona internetowa wykorzystuje również tak zwane wtyczki społecznościowe (“wtyczki”) z serwisu Pinterest, który jest obsługiwany przez Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (“Pinterest”).

Wtyczki są oznaczone logo Pinterest.

Gdy wywołujesz stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Pinterest bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Pinterest otrzymuje informacje, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma profilu w serwisie Pinterest lub nie jest aktualnie zalogowany w serwisie Pinterest.

Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do serwera Pinterest w USA i tam przechowywane. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Pinterest, Pinterest może bezpośrednio przypisać wizytę użytkownika na naszej stronie internetowej do jego konta w serwisie Pinterest. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład kliknięcia przycisku “Pinterest”, informacje te są również przesyłane bezpośrednio na serwer Pinterest i tam przechowywane.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Pinterest bezpośrednio przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do jego konta Pinterest, musi wylogować się z Pinterest przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji można znaleźć w deklaracji ochrony danych osobowych z Pinterest (https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy).

Subskrypcja biuletynu

Operator strony oferuje Ci newsletter, w którym informuje Cię o aktualnych wydarzeniach i ofertach. Aby zapisać się do biuletynu, należy podać prawidłowy adres e-mail. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie biuletynu.

Przegląd praw osób, których dane dotyczą

– Obowiązek informowania w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
– Obowiązek informowania, jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą.
– Prawo do informacji.
– Prawo do sprostowania danych.
– Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”).

Użytkownik może zażądać bezpłatnej informacji o tym, jakie dane osobowe są przechowywane na jego temat. Pod warunkiem, że wniosek nie jest sprzeczny z prawnym obowiązkiem przechowywania danych (np. retencja danych), użytkownik ma prawo do skorygowania nieprawidłowych danych oraz zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych.